01 april 2020

Update Rkav Bestuur vanwege coronavirus

Beste spelers, ouders, trainers en vrijwilligers.

 

Binnen enkele weken is de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Het coronavirus raakt
iedereen. Niet alleen als individu, maar in al onze rollen als bijvoorbeeld ouder, ondernemer,
zorgverlener, leraar, scholier, vrijwilliger en vele andere beroepsgroepen en natuurlijk ook de meer
dan een miljoen voetballers. Het meest getroffen zijn uiteraard de mensen waarvan dierbaren
overleden zijn of die ernstig ziek zijn. Wij hopen oprecht dat jullie en jullie dierbaren gezond zijn.
Verder is het belangrijk om vooral in contact met elkaar te blijven. Maak daarbij gebruik van de
teamapps en informeer bij elkaar of alles goed gaat.

 

In deze bijzondere tijd hebben we te maken met maatregelen die soms leuk zijn, soms minder leuk,
maar bovenal noodzakelijk om goed en vooral gezond door deze moeilijke tijd heen te komen.
Gisteren heeft de KNVB besloten om een streep te zetten door de rest van het seizoen. Dat is balen,
maar het valt volledig in het niet bij het Coronavirus dat momenteel ieders leven op welke manier
dan ook beïnvloedt. 

 

Ook wij als RKAV worden geraakt door de gebeurtenissen en we zijn als bestuur druk bezig om de
gevolgen van de beslissing van de KNVB te evalueren.
Naast de sportieve teleurstelling  zullen de financiële consequenties direct doorwerken  op de
begroting van de RKAV en de op handen zijnde investeringen voor het nieuwe seizoen. Om deze
gevolgen in de nabije toekomst het hoofd te bieden zijn in het bestuur al een aantal maatregelen
genomen:

 

Het 100-jarig bestaan (en de daarmee gemoeide kosten) komt te vervallen, investeringen worden op
dit moment stop gezet, alle andere uitgaven worden onder de loep genomen. 
Op sportief gebied is  de samenwerking met de FC Volendam tijdelijk opgeschort. 
Dit alles om er voor te zorgen dat we komend seizoen op een verantwoorde manier van start kunnen
gaan.  Daar ligt onze focus en we zullen er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. De steun van
alle leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren  en alle andere betrokkenen zal onontbeerlijk zijn om de
RKAV staande te houden.

 

Voor nu betekent het dat we het huidige seizoen op een ordentelijke en verantwoorde dus veilige
manier willen afsluiten. Er dient organisatorisch nog wel het een en ander te gebeuren.
De kledingtassen moeten compleet worden ingeleverd. Er zullen gesprekken zijn omtrent de team-
indelingen voor komend seizoen. En er zullen pasdagen komen, zodat iedereen ook komend seizoen
weer van een tenue kan worden voorzien. Op dit moment kunnen wij nog niet inschatten wanneer
dit allemaal plaats zal vinden, maar we houden jullie op de hoogte.


Wel hebben we de intentie om de toernooien in Juni door te laten gaan maar ook hier zijn we
afhankelijk van wat de regering besluit.

 

Ik kan me voorstellen dat jullie met vragen zitten. Of misschien hebben jullie goede ideeën die de
RKAV zonder al teveel kleerscheuren door deze periode heen kunnen helpen. Ik hoor het graag.
Een ding staat vast, we komen dit te boven. We kunnen alleen van deze tegenstander winnen als we
het samen doen. We hebben elkaar nodig. Nu meer dan ooit.
Bestuur RKAV Volendam

 

terug   »