10 februari 2020

Uitreiking certificaat KNVB

Het is inmiddels voor de 2e keer dat de RKAV Volendam i.s.m. de KNVB een audit heeft doorlopen.
Op deze wijze heeft de KNVB een ondersteuningsstructuur opgebouwd om verenigingen inzicht te geven in de eigen clubstructuur waarbinnen in het geval van de RKAV zo'n 1200 jongens en meisjes en zo'n 400 senioren actief zijn.

RKAV Volendam heeft bij aanvang van hercertificeren volgens het Kwaliteit & Performance Programma de ambitie uitgesproken om de status Lokale Jeugdopleiding te verlengen, danwel een status Regionale Jeugdopleiding te benaderen . Op 3 oktober 2019 heeft daarom de audit plaatsgevonden waarin is onderzocht of RKAV Volendam voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (2013-2020) voor een Lokale en/of Regionale Jeugdopleiding, zoals beschreven in het KNVB Kwaliteit & Performance Model voor jeugdopleidingen. Het onderzoek is gedaan door onafhankelijk adviesbureau NMC Bright in samenwerking met de KNVB. In die hoedanigheid geeft het onderzoeksteam op basis van de audit advies aan de directie van de KNVB. 

In de vorige audit heeft de RKAV zijn lokale staus kunnen realiseren.
Ook deze  keer was dit  vanuit het bestuur het gewenste niveau.

De vereniging wordt geanalyseerd op verschillende indicatoren:

- Beleid & bestuur, teams, technisch kader , medisch en ondersteunend kader;
- Het trainings- en wedstrijdprogramma en de smanewerking met o.a de FC Volendam;
- De wijze waarop de vereniging ontwikkelingen in gang zet en hun kennis deelt;
- Hoe proactief is de vereniging om de ontwikkeling van spelers en trainers te stimuleren;
- Hoe kan het al de activiteiten faciliteren en accommoderen;
- En hoe de resultaten worden gemonitord.

Met trots wordt namens het bestuur van de RKAV Volendam de plaque Lokale status ontvangen door Jaap Schilder Hoofd opleidingen uit handen van Bertus Aafjes, KNVB gedelegeerde.
Niet alleen een mooi affiche maar nog veel meer bruikbaar om verbeterpunten door te voeren voor de toekomst.
Alleen door te blijven innoveren kunnen we kader bereid vinden om de jeugd te motiveren om zich te ontwikkelen.


Jaap Schilder
Hoofd Jeugdopleiding
RKAV Volendam

 

terug   »