27 april 2020

Bestuursmededeling


We gaan weer beginnen bij de jeugd (en zo gaan we het doen)

 

De RKAV heeft besloten om de jeugdtrainingen van de tot en met o13 en de jeugd o14 tot en met o19 strikt gescheiden te houden.

 

Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat er geen vermenging plaats kan vinden.


Voor de jeugd tot en met o13 zijn de maandag, dinsdag, woensdag  en vrijdag beschikbaar vanaf woensdag 29 april.


Voor de jeugd o14 tot en met o19 zijn de donderdag en zaterdag beschikbaar vanaf
donderdag 7 mei.

 

Hiervoor is een nieuw trainingsschema link opgesteld, met voor het gemak ook een overzicht per team: link overzicht per team.

 

De tijden en veldindeling volgens dit schema worden van toepassing.

 

De RKAV neemt nog in overweging om de trainingsperiode langer te laten duren gedurende de zomer.


In antwoord op te verwachten vragen waarom dagen en tijdstippen zijn verschoven, ook waar dat niet nodig lijkt/leek, is aan het einde een overzicht opgenomen met de uitgangspunten waaraan het trainingsschema moest voldoen. Aan een ieder die twijfels heeft of niet tevreden is met de gemaakte keuzes het verzoek om die uitgangspunten even door te nemen.


Aan de trainers/coaches wordt gevraagd om zich strikt aan de vermelde tijden te houden. De kortere trainingstijd in sommige gevallen is noodzakelijk om chaos op het parkeerterrein te voorkomen, aangezien ouders het complex niet op mogen. Daarnaast krijgen trainers zodoende de tijd om de training voor te bereiden en klaar te zetten. Voor brengende ouders geldt afzetten en doorrijden. Graag zo kort mogelijk voor aanvang, zodat afzetten geschied nádat de vorige groep al is vertrokken.


Aan de trainers wordt uitdrukkelijk gevraagd om bij het halen en opbergen van het materiaal de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

 

Geef elkaar de tijd en de ruimte!

 

Aan alle spelers wordt gevraagd om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar het complex te komen.


Ga niet voordat de training begint lang de zijlijn staan te wachten, blijf buiten het veld, langs het hek.

 

Welke teams gaan er trainen?


Alle teams in de categorie t/m O13, alle selectie teams tot en met O19 en de breedte teams vanaf O14 die dit aan hun coördinatoren aangegeven hebben, gaan trainen en staan in het trainingsschema.

 

Alle senioren teams trainen dus niet!

 

Het is niet toegestaan om buiten de aangewezen trainingstijden van je eigen team je op het complex te begeven.
Kom dus alleen naar het complex als je eigen team traint.

Instructies aan trainers


Vanuit de RKAV zullen de trainers die willen opstarten met trainingen van instructies voorzien zodat de trainingen ook daadwerkelijk volgens de regels worden gegeven.


Trainers doen niet actief mee in spelvormen/oefeningen.

 

Zowel in de jongere teams als in de ouders teams.

 

Trainers houden onderling tot elkaar de 1,5 meter afstand in acht.

 

Trainingen van de o14-o19 groep waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht wordt genomen zullen meteen beëindigd worden. Bij herhaling wordt het team uitgesloten van de training

 

Let op! In de materiaalruimtes alert zijn! Spreek elkaar aan op het juiste gedrag!

 

Wacht totdat een collega trainer kan vertrekken voordat je naar binnen gaat.

Wie geen oefenstof heeft, of wie het moeilijk vindt om passende oefenstof te bedenken dient gebruik te  maken van de VTON trainersapp.
Vanaf aankomende woensdag zijn hierop speciale 1.5 meter trainingen beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan loopoefeningen en technisch oefenen, maar ook pass-, trap- en afrondvormen.


Bij elke training zijn er niet meer dan twee trainers/coaches aanwezig per groep.


Ballen die naar een ander deel van het veld gaan worden niet gehaald maar terug geschoten.
Nadat de laatste speler is vertrokken wordt de trainer gevraagd om zelf zo snel mogelijk te vertrekken.


Geen ouders langs de lijn 


De boodschap van de premier is duidelijk "We willen geen ouders langs de lijn zien."


We moeten met zijn allen  proberen binnen deze nieuwe regel het sporten voor onze kinderen mogelijk te maken en daarbij het risico dat ouders elkaar besmetten vermijden.

 

Ouders hebben ( behalve de trainer/coach) geen toegang tot ons complex.

 

Als je met de auto je kind komt brengen kan je hen op de parkeerplaats afzetten. De kinderen lopen zelf naar het veld.
De trainer ziet er op toe dat de kinderen na afloop ook weer direct naar de uitgang/parkeerplaats gaan.
Ouders die hun kinderen op de fiets komen ophalen doen dat niet in de buurt van de fietsenstalling, maar op gepaste afstand op de parkeerplaats. Géén samenscholing van ouders in het fietsenhok.
Spreek een plek af met uw zoon dochter dan hoeft hij/zij niet te zoeken!
Ouders die hun kind met de auto ophalen wordt verzocht om in de auto te wachten.

Clubgebouw,kantine en kleedkamers


Het clubgebouw, kantine en kleedkamers blijven gesloten.
Spelers kleden zich thuis om, zowel voor als na de training.
Er wordt thuis gedoucht.
Gebruik van toilet wordt sterk afgeraden.
Alleen bij hoge nood zullen de toiletten in de gang van de kleedkamers bereikbaar zijn.
Uiteraard was je je handen na gebruik van het toilet!
Er is wel toegang tot  EHBO (AED)!

 

Ziek
Voor echt iedereen(trainers/coaches en spelers) geldt dat als je ziek bent, of verkoudheidsklachten hebt, je thuis blijft en niet deelneemt aan de training.
Ook als een gezinslid of huisgenoot ziek is, of verkoudheidsklachten heeft, word je geacht thuis te blijven.
Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief  getest is op het corona-virus. Meld je wel van te voren af bij je trainer/coach!

 

Oefenpotjes
Voorlopig worden er geen onderlinge oefenpotjes georganiseerd.
We starten voorzichtig door alleen met trainingen te beginnen.

Handhaving
Het succesvol slagen van de trainingen voor jeugd hangt grotendeels samen met het gedrag van de spelers maar ook van de ouders. We vragen iedereen zich aan de regels te houden, waarbij de RKAV er uiteraard alles aan doet om een en ander in goede banen te leiden. Er zal sprake zijn van een poortwacht, alleen trainers (herkenbaar aan hun kleding) en spelers (eveneens herkenbaar aan de kleding) mogen het terrein betreden. Daarnaast zal er, conform de eisen van de gemeente, altijd herkenbaar een Corona coördinator aanwezig zijn, die het aanspreekpunt vormt voor vragen en er tevens toeziet op naleving van de regels.
Wij verzoeken iedereen de inhoud van dit beleid te bespreken met jullie kinderen. Kinderen die zich niet houden aan de regels moeten we helaas de toegang tot het sportcomplex ontzeggen, om te voorkomen dat we op enig moment voor iedereen de trainingen weer moeten staken. De gemeente ziet scherp toe op naleving van de regels.

Uitgangspunten aangepast trainingsschema
-       Geen vermenging van de verschillende categorieën jeugd op het complex, dus geen JO8 team op veld 7 en tegelijkertijd een JO15 team op veld 1. Daarom separate dagen voor de JO6 t/m JO13 (ma, di, woe, vr) en de JO14 t/m JO19 (do en za). De zondagen zullen worden gebruikt voor kanjeractiviteiten van de onderbouw.
-       De JO14 t/m JO19 mag wel trainen, maar met in acht neming van 1,5m afstand, dus geen potjes. Sommige teams hebben aangegeven dat het wel te geloven, deze teams zijn vooralsnog niet ingedeeld.
-       Spreiding trainingstijden over de verschillende velden, zodat de verkeersbewegingen ook gespreid worden (niet alle velden om 17.00, 18.00 en 19.00 bijvoorbeeld, maar variatie)
-       De trainingstijden sluiten niet aan, steeds ruimte ertussen om de verkeersbewegingen zowel op het veld als op het parkeerterrein te spreiden.
-       Geen gebruik van veld 5 => wordt ter beschikking gesteld aan de sportkoepel voor binnen sport verenigingen zoals de handbal
-       Geen gebruik van veld 8 => valt buiten het complex en is daardoor niet goed te reguleren qua toestroom, zoals het protocol van de gemeente voor schrijft
-       Geen gebruik van de hal => is binnen
-       Geen gebruik van het Jan Smit Stadion => wordt ter beschikking gesteld aan de Volleybal
-       Ieder team dat normaal méér dan 2 keer traint gaat nu 2 keer trainen, er is op de dinsdag en de vrijdag (onderbouw dagen) nog wat ruimte, op aanvraag kan een extra trainingstijd worden toegevoegd voor teams die 3 keer willen trainen.
-       De Academy trainingen vervallen
-       De vrijdag werd voorheen nauwelijks gebruikt voor trainingen i.v.m. competitiewedstrijden de dag erna, dat is nu niet van toepassing, daarom diverse verschuivingen naar de vrijdag
-       Op de zaterdag zijn er normaal gesproken wedstrijden, daar kunnen nu prima trainingen ingepland worden. Naast de vrijdag beschouwen we de zaterdag in de komende periode als volwaardige trainingsdag.
-       De keeperstrainingen komen te vervallen, omdat de keepers nodig zijn in de spelvormen van de gewone trainingen (zoals afwerken)
-       Zoveel mogelijk de oude trainingstijden gerespecteerd. De teams die op een “verkeerde dag” of een veld trainden die niet ingedeeld zijn, zijn verschoven naar de best passende alternatieven op de andere dagen, waar plaatsen vrij zijn gekomen.
-       De trainingen van de FC zijn ingedeeld volgens hetzelfde principe ter voorkomen van vermenging, dus JO12 en JO13 bij elkaar en JO14-JO19 bij elkaar. Hierbij zijn alle trainingen van de FC verschoven naar FC trainingsveld en het stadion (is nu toch volledig beschikbaar) en zijn de trainingen van de RKAV bij de FC ook naar het eigen complex verschoven, zodat ieder zijn eigen handhaving kan organiseren en alle hekken gesloten kunnen blijven. Bij de RKAV zal alleen de hoofdingang geopend worden.


LEES VOOR NADERE INFORMATIE HET SPORTPROTOCOL OP  WWW.NOCNSF.NL/SPORTPROTOCOL

 

 

 

terug   »