29 oktober 2019

Algemene Ledenvergadering woe 30-10 19.30u

Op woensdag 30 Oktober 2019 om 19.30 uur zal in de kantine van de RKAV de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Wij roepen hierbij onze leden op tot het bijwonen van deze vergadering.
Wij hopen op een grote opkomst.

 

 

Agenda ALV woensdag 30-10-2019 om 19:30 uur (Kantine RKAV Volendam): 
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bestuurswijzigingen (Nieuwe kandidaat voorzitter Vincent Gruwèl en aftreden Jan
Kwakman als voorzitter. Jan Kwakman als kandidaat nieuw bestuurslid Commerciele
Zaken).
4. Bespreking  van de notulen van de algemene ledenvergadering van 24 oktober 2018
5. Voorstel tot het kennisnemen van het verslag van de kascommissie
6. Voorstel tot het benoemen van nieuwe leden van de kascommissie
7. Voorstel tot het vaststellen van de financiële jaarstukken 2018-2019
8. Behandeling van de begroting 2019-2020
9. Voorstellen ingediend door ledenvergadering
10. Informatie en ontwikkelingen aangaande verenigingszaken
11. Rondvraag

 

Klik hier voor de notulen van 24 oktober 2018

 

terug   »