17 juli 2018

Uitstel kunstgrasvelden

Uitstel vervanging en aanleg kunstgrasvelden RKAV Volendam

 

Het college van B&W en het bestuur van RKAV Volendam zijn op 16 juli jl. overeengekomen om de voorgenomen vervanging en aanleg van twee kunstgrasvelden uit te stellen. De planning was dat aan het begin van de nieuwe competitie het nieuwe kunstgras en infrastructuur op veld 1 zou zijn aangebracht en op veld 5 het natuurgras vervangen zou zijn door kunstgras. De tijd die nodig is geweest om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen blijkt nu onvoldoende om de werkzaamheden op het gewenste moment af te ronden.


Het bestuur van RKAV en het college van B&W realiseren zich dat de vele leden en vrijwilligers van de club dit als een teleurstellende mededeling zullen ervaren.

 

De gemeente heeft het bestuur van RKAV betrokken bij de voorbereidingen, waarbij het bestuur een adviserende rol heeft gehad. De opgestelde conceptplannen en tekeningen zijn uitvoerig besproken en onderzocht. Tevens is externe specialistische ondersteuning ingeschakeld. Op basis hiervan zijn in opdracht van de gemeente documenten opgesteld om dit werk volgens bestaande regelgeving te kunnen aanbesteden.

 

Op eind juni 2018 bleek dat de uitvoering van het werk niet mogelijk bleek binnen de oorspronkelijk opgestelde planning, de zomerstop van 2018 en werd het bestuur hierover geïnformeerd. Om te voorkomen dat de werkzaamheden nog plaatsvinden terwijl de trainingen en competitie alweer ruimschoots zijn begonnen, is er in gezamenlijkheid voor gekozen om de plannen uit te stellen naar het voorjaar van 2019. Het alternatief zou zijn dat in de eerste maanden van de nieuwe competitie geen gebruik gemaakt zou kunnen worden van de velden 1, 5 en 6. Dit zou tevens tot onveilige en onwerkbare omstandigheden hebben geleid.

 

Nader onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf heeft recent aangetoond dat de kwaliteit van veld 1 weliswaar niet optimaal is maar volgens KNVB norm nog wel in zodanig is om er komend seizoen nog op te trainen en wedstrijden te spelen. Deze goedkeuring geeft ruimte om uitstel mogelijk te maken. Met extra onderhoud en een aangepaste invulling van gebruik zal het komende seizoen worden gezorgd voor continuïteit.

 

De noodzakelijke extra capaciteit die zou worden gerealiseerd met de aanleg van kunstgras op veld 5 laat als gevolg van dit besluit nog een seizoen op zich wachten. Daarom wordt op een van de natuurgrasvelden (tijdelijke) verlichting geplaatst. Hiermee wordt voor nu voldoende trainingscapaciteit gerealiseerd. In goede onderlinge samenwerking tussen gemeente en vereniging zorgen we er voor dat alle teams kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen op goed onderhouden velden.

Na afloop van seizoen 18-19 wordt direct gestart met het werk aan de velden 1 en 5. Daardoor is nu al met zekerheid te stellen dat ruim voor aanvang van het volgende seizoen al het werk wel klaar is.

 

De werkzaamheden aan het wedstrijdsecretariaat en kleedkamers gaan wel volgens planning.

 

terug   »