14 mei 2018

Purmerend slaat zijn slag

Purmerender Sonny Smit houdt Volendam-spits Nick Water de hele wedstrijd in bedwang. FOTO ERIK RIETMAN

 

Volendam krijgt twee rode kaarten en verliest koppositie.

 

FC Purmerend heeft zich gisteren tegen koploper Volendam definitief verzekerd van minstens nog een seizoen in de derde klasse. De ploeg van trainer Adri Looijen won op bezoek in het vissersdorp verrassend met 0-2 en is door het gelijkspel van concurrent Hauwert’65 niet meer te achterhalen. Het Volendam van trainer Berry Smit liep met de nederlaag grote schade op. De ploeg verspeelde zijn koppositie en eindigde de wedstrijd met negen man.

 

De twee Pur­me­rend­se doel­pun­ten kwa­men kort na rust op naam van Bar­ry Huij­bregts. De aan­val­len­de mid­den­vel­der vond eerst met een dro­ge knal de lin­ker­hoek en was vijf mi­nu­ten la­ter at­tent toen Vo­len­dam-doel­man Ro­bin van San­ten een re­bound moest toe­staan na een kop­bal van Vin­cent Snij­der. De thuis­ploeg stond op dat mo­ment al met een man min­der, door­dat René Kras in de 31e mi­nuut zijn twee­de gele kaart kreeg.

 

,,Deze over­win­ning geeft een heer­lijk ge­voel'', gaf de match­win­ner na af­loop toe. ,,We za­ten de af­ge­lo­pen we­ken met ge­kne­pen bil­len, want we wa­ren nog steeds niet vei­lig. Maar door­dat we van­daag win­nen, en de con­cur­rent pun­ten ver­speelt, is het ein­de­lijk ge­lukt. We zijn erg op­ge­lucht en kun­nen ons nu gaan rich­ten op het vol­gen­de sei­zoen.’’

 

Knauw

Het tien­tal Vo­len­dam­mers pro­beer­de ver­vol­gens nog iets van de wed­strijd te ma­ken, maar mocht van ge­luk spre­ken dat Ro­bin Ste­vens kort na de twee­de tref­fer van dicht­bij naast het doel mik­te. Des­on­danks kreeg de ploeg niet veel la­ter de vol­gen­de knauw, toen scheids­rech­ter Ozyar ook links­back Dan­ny Ko­ning zijn twee­de gele kaart toon­de. Hier­door werd het res­tant van de wed­strijd voor­al een kwes­tie van ver­de­re scha­de be­per­ken.

 

Smit ver­ving dan ook er­va­ren krach­ten Mar­tin Tol en Nick Wa­ter voor de ze­ven­tien­ja­ri­ge Len­nard Tol en de zes­tien­ja­ri­ge Davy Steur. Met de jon­ge­lin­gen bin­nen de lij­nen be­ten de Vo­len­dam­mers zich ech­ter nog steeds stuk op de goed ge­or­ga­ni­seer­de Pur­meren­ders.

De thuis­ploeg kwam in de slot­fa­se dan ook niet ver­der dan een schot voor­langs van Steur en twee af­stands­scho­ten van Ro­bin Bont. Pur­me­rend kwam ove­ri­gens ook niet on­ge­schon­den uit de strijd. Mid­den­vel­der Joey Smit liep kort na Ko­ning even­eens te­gen zijn twee­de gele kaart aan.

 

Be­slis­sings­wed­strijd

,,Dit was een ver­lo­ren mid­dag voor Vo­len­dam'', oor­deel­de trai­ner Ber­ry Smit. ,,Onze ver­wach­tin­gen wa­ren voor­af ho­ger dan wat we uit­ein­de­lijk lie­ten zien. We kwa­men erg in het na­deel door die rode kaar­ten van Dan­ny en René. Je kunt dan nog wel pro­be­ren om als­nog die aan­slui­ting te vin­den, maar we mo­gen uit­ein­de­lijk blij zijn dat we er niet nog twee te­gen heb­ben ge­kre­gen.’’

 

De be­slis­sings­wed­strijd te­gen VVW om de twee­de pe­ri­o­de­ti­tel, don­der­dag om 20 uur in Hoorn, heeft zo­doen­de een heel nieu­we la­ding ge­kre­gen. Smit: ,,Die is op­eens erg be­lang­rijk ge­wor­den.’’

 

Bron: Noordhollands Dagblad

 

terug   »