17 juli 2017

Let op: deze week inning contributie seizoen 2017-2018 - Selectie


Vandaag zijn de facturen voor het seizien 2017-2018 voor de spelers in de selecties via e-mail aan de leden verstuurd.
De contributie voor seizoen 2017-2018 is verhoogd met 1%. De nieuwe bedragen staan in onderstaande overzicht.

 

Aan de leden die zelf het bedrag via de bank betalen het vriendelijke verzoek om de betaling binnen 2 weken te doen. Het IBAN rekeningnummer van RKAV Volendam is NL60 INGB 0682 0106 93.

 

De automatische incasso van de contributie van de leden die een machtiging hebben afgegeven zal plaatsvinden op 21 juli 2017.

 

De facturen voor de contributie van de andere leden zullen na de bouwvak worden verstuurd. Over de datum zal nog nader worden gecommuniceerd.

 

Voor eventuele vragen over de contributie of de incasso kunt u zich richten tot de ledenadministratie: rkav.volendam.leden@gmail.com of telefonisch: 0299-323989.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ledenadministratie RKAV Volendam

 

 

Overzicht contributie 2017-2018

Categorie                       Contributie  Contributie
Selectieteams
Selectieteams
19 jaar en ouder € 202    
JO19 en JO18 € 246,50 € 309 JO19-1 en 2
JO17 en JO16 € 231,50 € 294 JO17-1 en 2
JO15 en JO14 € 213 € 275,50 JO15-1, JO14-1
JO13 en JO12 € 197 € 259,50 JO13-1 en 2, JO12-1 t/m 3
JO11 en JO10 € 157,50 € 209 JO11-1 t/m 4, JO10-1 t/m 4
JO9 en JO8 € 157,50 € 209 JO9-1 t/m 3, JO8-1 en 2
JO7 € 111    
Steunende leden € 49,50    

 

Indien u meer dan twee kinderen heeft die lid zijn van de RKAV dan geldt voor het derde kind dat de te betalen contributie gelijk is aan 50% van het laagste contributiebedrag.

 

 

terug   »