19 december 2017

GEDRAGREGELS LANGS DE LIJN

 

Het bestuur van RKAV Volendam vindt het natuurlijk fijn dat ouders en andere toeschouwers betrokken zijn met de club en interesse tonen in onze (jeugd)spelers, dat is van groot belang voor het voortbestaan van de club maar ook voor het speelplezier op het veld. Om er voor te zorgen dat alles prettig verloopt langs de lijn hebben wij gedragsregels opgesteld voor alle ouders en overige toeschouwers die betrokken zijn met het voetballen.

VOOR ALLE OUDERS EN OVERIGE TOESCHOUWERS:

 

WEL DOEN:
• Wees ENTHOUSIAST, stimuleer het teamgevoel, geef complimenten
• Laat het coachen over aan de coach/trainer/begeleider
• Blijf altijd POSITIEF, ook bij verlies
• De scheidsrechter/grensrechter doet zijn best, bemoei u niet met zijn beslissing
• Sta netjes achter de lijn of het hek en niet op het speelveld
• Toon RESPECT voor de beslissingen die genomen worden tijdens de wedstrijd

 

VOORAL NIET DOEN:
• Schelden en /of schreeuwen en aanwijzingen geven naar de spelers/scheidsrechter/coach/grensrechter en begeleiders
• Dicht bij de trainer/leider gaan staan en “ meecoachen”
• Bemoeien met het wisselbeleid van de coach tijdens de wedstrijd
• NEGATIEF gedrag vertonen, dat heeft zijn weerslag op het team. U hebt als ouder en/of toeschouwer een VOORBEELDFUNCTIE
Opmerking: Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op zijn gedrag aangesproken en zo nodig worden er vanuit het bestuur maatregelen genomen.

Namens het bestuur RKAV Volendam

 

terug   »