04 augustus 2017

Contributie inning seizoen 2017-2018


De facturen voor het seizoen 2017-2018 voor alle niet-selectie voetballers zijn deze week (via e-mail) aan de leden verstuurd.

 

De contributie voor het nieuwe seizoen is verhoogd met 1%. De nieuwe bedragen staan in onderstaande overzicht.

 

Betaling

Aan de leden die zelf het bedrag via de bank betalen het vriendelijke verzoek om de betaling vóór vrijdag 1 september 2017 te doen. Het IBAN rekeningnummer van RKAV Volendam is NL60 INGB 0682 0106 93.

 

De automatische incasso van de contributie van de leden die een machtiging hebben afgegeven zal plaatsvinden in de week van 28 augustus 2017.

 

Vragen

Voor eventuele vragen over de contributie of de incasso kunt u zich (na 21 augustus) richten tot de ledenadministratie: rkav.volendam.leden@gmail.com of telefonisch: 0299-323989.

Let op: de ledenadministratie is vanwege vakantie gesloten tot en met maandag 21 augustus. Daarna zullen de via mail binnengekomen vragen worden beantwoord en kunt u weer terecht met al uw vragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ledenadministratie RKAV Volendam

 

 

Overzicht contributie 2017-2018

Categorie                       Contributie  Contributie
Selectieteams
Selectieteams
19 jaar en ouder € 202    
JO19 en JO18 € 246,50 € 309 JO19-1 en 2
JO17 en JO16 € 231,50 € 294 JO17-1 en 2
JO15 en JO14 € 213 € 275,50 JO15-1, JO14-1
JO13 en JO12 € 197 € 259,50 JO13-1 en 2, JO12-1 t/m 3
JO11 en JO10 € 157,50 € 209 JO11-1 t/m 4, JO10-1 t/m 4
JO9 en JO8 € 157,50 € 209 JO9-1 t/m 3, JO8-1 en 2
JO7 € 111    
Steunende leden € 49,50    

 

Indien u meer dan twee kinderen heeft die lid zijn van de RKAV dan geldt voor het derde kind dat de te betalen contributie gelijk is aan 50% van het laagste contributiebedrag.

 

 

terug   »