07 mei 2018

Aanpak indeling breedteteams O10 en O11

Nieuwe aanpak indeling breedteteams O10 en O11

seizoen 2018-2019

 

In overleg met de jeugdcommissie van RKAV Volendam en alle coördinatoren onderbouw (jeugd tot en met 11 jaar) hebben we besloten om vanaf het volgende seizoen de breedteteams O10 en O11 in te delen naar sterkte van de spelers*. Bovendien gaan de teams spelen in een KNVB-compeIIe (2e, 3e en 4e klasse) met tegenstanders van gelijkwaardige sterkte.


Waarom indelen naar sterkte?
RKAV Volendam werkt vanuit de visie dat er oog is voor ieders talent en dat elke jeugdspeler de kans krijgt zich te verbeteren. Dit voeren we uit door, naast voetbal als breedtesport, extra aandacht te geven aan jeugdige talenten. Met een indeling naar sterkte geven we onze breedteteams een nieuwe impuls. Elke speler krijgt de kans om met veel plezier te voetballen en zich te ontwikkelen.


Onze jeugd speelt vanaf de O7-groep in interne competities.* Door de O10 en de O11 in te delen naar sterkte én de spelers buiten de dorpsgrenzen te laten spelen, krijgen ze een extra uitdaging wat goed is voor het voetbalplezier. Bovendien geloven wij dat wanneer de spelers op gelijkwaardig niveau voetballen dit hun ontwikkeling bevordert. Dit geldt voor alle spelers. Goed en minder goed. Jong en oud.


‘Volendam uit, altijd lastig’
Dus wij denken dat het voor alle spelers beter is als zij op hun eigen niveau trainen en spelen. En dat het leuker is als ze vanaf deze leeftijd tegen clubs spelen van buiten Volendam. Na 3 jaar onderlinge competitie is het tijd voor het echte werk. Wij bezoeken die clubs en zij komen naar ons. “Volendam uit, alIjd lastig” moet ook voor de jongste tegenstanders al een begrip worden.


Zorgvuldige indeling
We zullen de teams op zorgvuldige wijze indelen. Minimaal 5 betrokken personen beslissen gezamenlijk wie in welk team komt te spelen. Hierbij gebruiken we de observaIes en kennis van de trainers en coaches voor het maken van de uiteindelijke teamindelingen. We benutten de aankomende weken om sommige spelers extra te bekijken met hulp van onze scouts. Daarna maken we de voorlopige indeling bekend. We streven ernaar dit voor 1 juni 2018 te communiceren.

 

Evaluatie tijdens de winterstop
De nieuwe indeling en aanpak moeten zich gaan bewijzen. Daarnaast verwachten we tegen een aantal prakIsche zaken aan te lopen die we op dit moment niet kunnen voorzien. Daarom gebruiken we de winterstop om te evalueren en zaken recht te ze\en waar nodig. Tot de winterstop nemen we dus geen wijzigingsverzoeken in behandeling. Bijvoorbeeld om een speler in een ander team te laten spelen. Eerst de tijd geven, dan eventueel aanpassen.


Een nieuwe stap
We willen ons als club blijven ontwikkelen en alle spelers een team bieden dat het beste past bij hun voetbalvaardigheden. Wij geloven er sterk in dat we dat op deze manier bereiken en elk kind volgend seizoen met nog meer plezier voetbalt. Daar gaat het toch om!


Alvast hartelijk dank voor uw begrip en steun.

 

* De groepen O7, O8 en O9 blijven wel in een onderlinge competitie spelen.

 

terug   »